Sisak - Komunalna naknada

Cijena komunalne naknade - Sisak. U Gradu Sisku za komunalnu naknadu odgovoran je Grad Sisak - Upravni odjel za komunalne djelatnosti.

Komunalna naknada je prihod proračuna Grada Siska. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

 1. odvodnja atmosferskih voda,
 2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
 3. održavanje javnih površina,
 4. održavanje nerazvrstanih cesta,
 5. održavanje groblja i krematorija,
 6. javna rasvjeta,
 7. veterinarsko-higijeničarska služba,
 8. dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija javnih površina, stambenih i poslovnih
 9. prostora,
 10. održavanje javnih satova,
 11. održavanje gradskih fontana,
 12. uklanjanje gnijezda vrana,
 13. prigodno ukrašavanje Grada,
 14. sanacija divljih deponija,
 15. odvoz olupina,
 16. obavljanje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi.

CIJENE

Kućanstva
Vrijednost boda (B)
* 0,50 kn/m2
Koeficijent zone (Kz) * ovisno o zoni
Koeficijent namjene (Kn) * ovisno o namjeni
UKUPNO: = 0,50*Kz*Kn kn/m2

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

 1. vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), određene u kunama po m2 (vrijednost boda) - iznosi: 0,50 po m2.
 2. koeficijenta zone (Kz) - određuje se prema lokaciji nekretnine, a vrijednosti možete pogledati ovdje.
 3. koeficijenta namjene (Kn):
  • stambeni prostor i prostor kojim se koriste neprofitne organizacije - 1,00
  • garažni prostor - 1,00
  • neizgrađeno građevno zemljište - 0,05

INFORMACIJE I PLAĆANJE RAČUNA

Račune možete plaćati bez naknade u poslovnicama FINA-e i Hrvatskih pošta.
Sve informacije i reklamacije vezane za račune možete saznati putem telefona 044/ 51 01 07 od ponedjeljka do petka od 8:00 do 11:30 sati.

OSNOVNE INFORMACIJE O TVRTKI

Grad Sisak - Upravni odjel za komunalne djelatnosti.
Rimska 26, 44000 Sisak
OIB: 08686015790
Telefon: 044/ 51 01 07
Faks: 044/ 52 11 28