Pula - Komunalna naknada

Cijena komunalne naknade - Pula. U Gradu Puli za komunalnu naknadu odgovorna je Grad Pula - Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu.

Komunalna naknada je prihod proračuna Grada Pule. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

 1. odvodnja atmosferskih voda
 2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
 3. održavanje javnih površina
 4. održavanje nerazvrstanih cesta
 5. održavanje groblja i krematorija
 6. javna rasvjeta

CIJENE

Kućanstva
Vrijednost boda (B)
* 0,50 kn/m2
Koeficijent zone (Kz) * ovisno o zoni
Koeficijent namjene (Kn) * ovisno o namjeni
UKUPNO: = 0,50*Kz*Kn kn/m2

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

 1. vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), određene u kunama po m2 (vrijednost boda) - iznosi:0,50 po m2.
 2. koeficijenta zone (Kz) - određuje se prema lokaciji nekretnine, a vrijednosti možete pogledati ovdje.
 3. koeficijenta namjene (Kn):
  • stambeni prostor i prostor kojim se koriste neprofitne organizacije - 1,00
  • garažni prostor - 1,00
  • neizgrađeno građevno zemljište - 0,05

INFORMACIJE I PLAĆANJE RAČUNA

Račune za komunalnu naknadu možete platiti bez naknade na blagajnama Fine i Zagrebačke banke.
Fina u ulici Giardini 5 radi od ponedjeljka do petka od 08:00 do 18:30 sati, te subotom od 08:00 do 12:00 sati.Zagrebačka banka u Laginjinoj ulici 1 i Šijanskoj cesti 1/b rade od ponedjeljka do petka od 08:00 do 19:00 sati, te subotom od 08:00 do 12:00 sati.
Sve informacije vezane za račune komunalne naknade mogu se saznati u gradskom Upravnom odjelu za financije i opću upravu na brojeve telefona 052/ 37 19 70 ili 052/ 37 19 71.

OSNOVNE INFORMACIJE O TVRTKI

Grad Pula - Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu.
Forum 2, 52000 Rijeka
OIB: 79517841355
Telefon: 052/ 37 18 00
Fax: 052/ 21 63 95