Bjelovar - Komunalna naknada

Cijena komunalne naknade - Bjelovar. U Gradu Bjelovaru za komunalnu naknadu odgovoran je Grad Bjelovar - Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

Komunalna naknada je prihod proračuna grada Bjelovara. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

 1. Odvodnja atmosferskih voda,
 2. Održavanje čistoće javnih površina,
 3. Održavanje javnih površina,
 4. Održavanje nerazvrstanih cesta,
 5. Održavanje javne rasvjete,
 6. Održavanje groblja,
 7. Održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja,
 8. Financiranje vatrogastva.

CIJENE

Kućanstva
Vrijednost boda (B)
* 0,48 kn/m2
Koeficijent zone (Kz) * ovisno o zoni
Koeficijent namjene (Kn) * ovisno o namjeni
UKUPNO: = 0,48*Kz*Kn kn/m2

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

 1. vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), određene u kunama po m2 (vrijednost boda) - iznosi: 0,48 po m2.
 2. koeficijenta zone (Kz) - određuje se prema lokaciji nekretnine, a vrijednosti možete pogledati ovdje.
 3. koeficijenta namjene (Kn):
  • stambeni prostor i prostor kojim se koriste neprofitne organizacije - 1,00
  • garažni prostor - 1,00
  • neizgrađeno građevno zemljište - 0,05

INFORMACIJE I PLAĆANJE RAČUNA

Radno vrijeme blagajne za plaćanje računa u ulici F. Supila 4 u poslovnici FINE.
Sve dodatne informacije vezane za račune možete saznati svaki radni dan od 7:00 do 15:00 putem ovih telefona: 043/ 62 20 26, 043/ 62 20 27 ili 043/ 62 20 28.

OSNOVNE INFORMACIJE O TVRTKI

Grad Bjelovar - Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar
OIB: 18970641692
Telefon: 043/ 62 20 00